This is TOKÇALAR MAKİNA from Turkey

Maintenance


Read their story in English
  • English
  • Türkçe

Founded in 1981, TOKÇALAR MAKİNA has expanded its fields of activities to include industrial testing systems, consultancy and training services in the automotive and machinery sectors.

Our test systems produced for all automotive components, especially in vehicle seats, carry out force and vibration life and durability tests. With its flexible programming interface, expandable and modular hydraulic, electrical and software systems, axis structure and apparatus, it enables different tests to be performed in one platform in accordance with the norms.

Automated reporting, automated report sending by email, predictive quality, test traceability functions support Industry 4.0. Our company burdening the design, production and software inhouse with a holistic mechatronic perspective offers solutions suitable for your requests.

1981’de kurulan TOKÇALAR MAKİNA ikinci nesille birlikte etkinlik alanlarını otomotiv ve makina sektöründe endüstriyel test sistemleri, danışmanlık ve eğitim hizmetleri konularını da içerecek şekilde genişletmiştir.

Başta araç koltuklarında olmak üzere tüm otomotiv bileşenlerine yönelik ürettiğimiz test sistemlerimiz, kuvvet ve titreşim ömür ve dayanım testlerine gerçekleştirmektedir. Esnek programlama arayüzü, genişleyebilir ve modüler hidrolik, elektrik ve yazılım sistemleri, eksen yapısı ve aparatlar ile tek platformda farklı testleri normlara uygun yapılmasını sağlamaktadır.

Otomatik raporlama, email ile otomatik rapor gönderimi, kestirimci kalite, test izlenebilirlik fonksiyonları Endüstri 4.0'ı desteklemektedir. Bütüncül mekatronik bakış açısıyla, tasarım, üretim ve yazılımı kendi bünyesinde üstlenen firmamız, isteklerinize uygun çözümleri sunmaktadır.

Discover more about this company

Featured products:

Products/service categories:

Testing equipment

Busworld exhibitor:

Turkey (Istanbul) 2020

Booth:

Turkey (Istanbul) 2020 10 - D19


Contact

Head office

Beşevler Sanayi Sitesi 32. Blok No:51
xxxx Nilüfer, Bursa
Turkey


WS LI IG
This website uses cookies, one of the purposes of which is to calculate visitor statistics. More info Stop showing